โปรโมชั่น

1. ซื้อสินค้าครบ 500 บาท ส่งฟรีแบบลงทะเบียน

2. รับคะแนนสะสม ทุกๆ 100 บาท ได้ 10 คะแนน ทุกๆ 100 คะแนน แลกได้ 10 บาท